Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde D
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

De onderdelen van het schoolexamen

27-7-2015

​​​​​​​​​​​Hierover schrijft cTWO  in Denken & doen het volgende​:

"Wiskunde D brengt bij vwo-leerlingen meer diepgang aan in de opgebouwde kennis, waardoor ook het inzicht in en de reflectie op werkwijze en nut van wiskundige vaardigheden verbetert. De commissie cTWO stelt een programma voor met een kern rond meetkunde, analyse van dynamische systemen, complexe getallen en kansrekening en statistiek.
De verdieping zit met name in de meetkunde. Dynamische systemen en complexe getallen vormen een verbreding op het analyseprogramma die aansluit bij onderwerpen in de exacte vakken. Daarnaast is er ruimte voor een domein waarin de rol van wiskunde als, en in, wetenschap centraal staat. Het keuzeonderwerp biedt mogelijkheden voor verdere verbreding en verdieping en voor het inspelen op actuele ontwikkelingen of nieuwe toepassingen."


Tot het schoolexamen behoren, verplicht, de onderstaande domeinen:

Alle grote methoden hebben lesboeken gemaakt voor wiskunde D. Wie kiest voor het schoolmodel kan het wiskunde D-programma volledig uit deze boeken doen. Er zijn ook goede ervaring met losse modulen die gebruikt kunnen worden om een gedeelte uit het boek geheel of gedeeltelijk te vervangen of aan te vullen. ​
Op de betreffende pagina vindt u een beschrijving van het domein en een overzicht van het beschikbare materiaal van dat domein. Geprobeerd is om alleen compleet lesmateriaal op te nemen.​
​​