Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde D
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Specifieke aandachtspunten

27-7-2015

​​​​In dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij meerdere - en soms alle - wiskundevakken terug.
Het betreft de volgende onderwerpen.

Visiedocument cTWO​

Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

  • standpunten van cTWO;
  • kernconcepten;
  • wiskundige denkactiviteiten (WDA).

De rol van ICT

De mogelijkheden om ICT in te zetten bij het nieuwe examenprogramma.

Voorkennis

Een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo.