Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde D
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Inleiding

16-7-2015

​​​​​​​​​​​​​​​In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. 

Positie van het vak in de tweede fase ​​​​

Een korte beschrijving van de positie die het vak wiskunde D vwo​​ inneemt in de profielen van de tweede fase van het vwo.