Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde D
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Inhoud van het examenprogramma wiskunde D vwo

16-7-2015

​​​​​​​​​Het examenprogramma wiskunde D vwo bestaat in zijn geheel uit (sub)domeinen die in het SE getoetst moeten worden. Het staat de school vrij om onderwerpen buiten het examenprogramma te toetsen in het SE. Ook mag de school zelf de vorm kiezen waarin toetsing voor het SE plaatsvindt. Voor meer informatie hierover, zie het onderdeel Het PTA van deze handreiking.

Er is geen syllabus bij het examenprogramma wiskunde D vwo, omdat dit vak in tegenstelling tot wiskunde A, B en C geen CE-delen heeft.

In het onderdeel De onderdelen van het schoolexamen​​ van deze handreiking vindt u meer informatie over de verplichte (sub)domeinen van het SE.​​​