Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde D
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Het examenprogramma wiskunde D vwo

16-7-2015

​​​​​​​​​​Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A          Vaardigheden
Domein B          Kansrekening en statistiek
Domein C          Dynamische systemen
Domein D          Meetkunde
Domein E          Complexe getallen
Domein F          Wiskunde in wetenschap
Domein G          ​​​​Keuzeonderwerpen

​​​Het schoolexamen

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:

 • de domeinen B, C, D, E, F en G;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: naast de keuzeonderwerpen bedoeld bij domein G: andere vakonderdelen die per kandidaat kunnen verschillen.

​​In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan: 

Inhoud van het examenprogramma

Hier vindt u een overzicht van de globale eindtermen van het examenprogramma ​met een korte toelichting.​

Verschillen tussen het oude en het nieuwe examenprogramma

Een karakterisering van het examenprogramma en een opsomming van de voornaamste verschillen. 

Specifieke aandachtspunten

​​​In dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij meerdere - en soms alle - wiskundevakken terug.
Het betreft de volgende onderwerpen:

Visiedocument cTWO​

Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

    • Standpunten van cTWO; 
    • Kernconcepten;
    • Wiskundige denkactiviteiten (WDA).

    De rol van ICT

    De mogelijkheden om ICT in te zetten bij het nieuwe examenprogramma.

      Voorkennis

      Een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo.